ขอเชิญชวน บุคลากร และครอบครัว สมัครเป็นผู้ให้บริการและจำหน่ายสินค้าในโครงการตลาดนัดเพื่อสวัสดิการ

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการย้ายจุดจัดกิจกรรมตลาดนัด (วันพุธ) จากอาคารโรงอาหารครัวท่านท้าว ไปยังอาคารตลาดนัดใหม่ (บริเวณด้านหลังอาคารลานศิลปวัฒนธรรม โซน Learning Parkโดยมีผู้จัดหาผู้ประกอบการ (Organizer) เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเข้ามาจำหน่ายและบริการต่างๆ ภายในบริเวณพื้นที่อาคารตลาดนัด

     นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ยังมีนโยบายการจัดสวัสดิการให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้เสริมโดยให้จัดสรรพื้นที่บางส่วนให้แก่บุคลากรที่สนใจมาประกอบธุรกิจเปิดร้านค้าต่าง ๆ ได้ เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่อาคารดังกล่าวอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการตลาดนัดเพื่อสวัสดิการบุคลากร และครอบครัวบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าบำรุงสถานที่จะนำไปสนับสนุนกิจการของสโมสรเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป

    จึงขอเชิญชวน 
บุคลากร และครอบครัวบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้สนใจประกอบอาชีพเสริม มีรายเพิ่ม  สมัครเป็นผู้ให้บริการและจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดดังกล่าว 
สามารถอ่านรายละเอียดประกาศได้ที่   https://drive.google.com/file/d/1DhS-xkldVrQ8FI2pFXvmHxGIu9n6p2A1/view?usp=sharing

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง