อนุญาตให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย เดินทางกลับเข้ามายังมหาวิทยาลัยเพื่อทำ Lab ปฏิบัติการวิจัยเป็นกรณีเฉพาะ

For English, please scroll down

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุญาตให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย เดินทางกลับเข้ามายังมหาวิทยาลัยเพื่อทำ Lab ปฏิบัติการวิจัยเป็นกรณีเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะกลับเข้ามาต้องทำแบบ Screening คัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2563 ทาง https://netcovid.sut.ac.th/ เมื่อตอบแบบสอบถามแล้ว ท่านจะได้รับแนวปฏิบัติในการกลับมาทำปฏิบัติการต่อไป

เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

--------------------------------------------

 

SUT will allow all graduate students and research assistants back to the campus for lab work and research activities from June 1st, 2020 onwards.

Those who want to return to campus must complete the COVID-19 Screening Survey on https://netcovid.sut.ac.th/ during May 20th-21st, 2020. Safety guideline for your return will be issued to you after the survey.

Together we will get through COVID-19!

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง