ขอความร่วมมือ งดเดินทางกลับมหาวิทยาลัย เพื่อมาเก็บสิ่งของหรือรถจักรยานยนต์ ในช่วงที่มหาวิทยาลัยประกาศปิด

ขอความร่วมมือ งดเดินทางกลับมหาวิทยาลัย เพื่อมาเก็บสิ่งของหรือรถจักรยานยนต์ ในช่วงที่มหาวิทยาลัยประกาศปิด
 

ส่วนกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง