ขอความร่วมมืองดเว้นการเข้ามาติดต่อซื้อใบสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการและจำหน่ายอาหาร ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์

   ขอความร่วมมืองดเว้นการเข้ามาติดต่อซื้อใบสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการและจำหน่ายอาหาร  ณ  โรงเรียนสุรวิวัฒน์ เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และบรรเทาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยให้ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์และเพจเฟสบุ๊ค ส่วนบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี www.facebook.com/DAM.Suranaree/ ตั้งแต่วันนี้ –วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น.

ขั้นตอนการติดต่อซื้อใบสมัคร ดังต่อไปนี้

1.                 ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ 044-224946 หรือ เพจเฟสบุ๊คส่วนบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี www.facebook.com/DAM.Suranaree/ แจ้งความประสงค์ต้องการซื้อใบสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ

2.                 สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง ถ่ายรูปส่งข้อความมาที่เพจเฟสบุ๊คส่วนบริหารสินทรัพย์ฯ พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ที่ใช้ในการรับเอกสารใบสมัครฯทางไปรษณีย์

3.                 ชำระค่าใบสมัครจำนวน 50 บาท โดยวิธีการโอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 707-2-14444-2 ประเภทออมทรัพย์  หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 980-2-83847-0  ประเภทออมทรัพย์

และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่เพจเฟสบุ๊คส่วนบริหารสินทรัพย์ฯ

4.                 ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการออกใบเสร็จและจัดส่งใบสมัครฯทางไปรษณีย์ ตามที่ผู้ประกอบการแจ้งไว้


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง