ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน และรักษาการแทนหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

  • หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  • ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง