ขอความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมใจแต่งกายไว้ทุกข์ ในการถึงแก่อสัญกรรม ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ      ตามที่ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความคารวะและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของรัฐบุรุษผู้มีคุณูปการอันสูงยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

    ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมใจแต่งกายไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) จำนวนรวม 21 วัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง