ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ฉัตรชัย พิศพล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง