แบบสอบถามความประสงค์ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง มายังมหาวิทยาลัย เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

แบบสอบถามความประสงค์ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง มายังมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio


คลิ้กที่ลิงค์ -> https://goo.gl/forms/xbFyTLZSKbbFQ0kk1


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา 
โทร. 044-223-014 หรือ 044-223-015


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง