ขอเชิญ นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป กรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการสถานีบริการน้ำมัน

ขอเชิญ นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป กรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการสถานีบริการน้ำมันมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัย
 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาคม มทส. ในการที่จะมีสถานีบริการน้ำมันมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบการจัดสวัสดิการ 
โดยจะเป็นสถานีบริการที่มีมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย พร้อมร่วมกับกลุ่มร้านค้า-บริการ อื่นๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และ ร้านหนังสือ เป็นต้น
 
ร่วมกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการ ได้ที่ https://goo.gl/7riR9x

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง