มทส. ร่วมกับ จ.นครราชสีมา เฝ้าระวัง COVID-19 ปรับหอพักนักศึกษา เป็นพื้นที่กักตัวระดับจังหวัด

มทส. ร่วมกับ จ.นครราชสีมา เฝ้าระวัง COVID-19
ปรับหอพักนักศึกษา เป็นพื้นที่กักตัวระดับจังหวัด
 
รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุพล ตติยนันทพร ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ.นม.) ในโอกาสนำคณะเข้าตรวจประเมิน เพื่อจัดตั้งสถานกักกันที่รัฐกำหนดระดับจังหวัด (Local Quarantine : LQ)

โดยมหาวิทยาลัยพร้อมให้ความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา เปิดพื้นที่หอพักนักศึกษาสุรนิเวศ 17 ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 60 ห้อง สำหรับเป็นสถานที่กักตัวเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลทั่วไป ซึ่งมาจากกลุ่มจังหวัดพื้นที่เสี่ยงตามที่คณะกรรมการโรคระบาด จ.นครราชสีมา หรือ สสจ. ประสานงานร้องขอ และผ่านการรองรับตรวจคัดกรองเบื้องต้น มาทำการกักตัวเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน


 
 


 
 
ทั้งนี้ คณะผู้แทน สสจ. นม. ได้เข้าตรวจประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะติดเชื้อ ด้านการพยาบาล ด้านระบบรักษาดูแล และด้านระบาดวิทยา
 
การดูแลตัวเอง = วัคซีนที่ดีที่สุด
ชาว มทส. ดูแลตัวเอง = รับผิดชอบต่อสังคม

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง