มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ลงนามความร่วมมือกับ China Institute of Atomic Energy (CIAE) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ลงนามความร่วมมือกับ China Institute of Atomic Energy (CIAE) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

           วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี  และคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากสาขาวิชาฟิสิกส์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Xiao Gang Xue, President, Professor Dr. Hongyi Yang, Director of Reactor Engineering Research and Technology Department and Professor Dr.Yiguo Li, Head of MNSR Lab จาก China Institute of Atomic Energy (CIAE) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเดินทางมาร่วมประชุมหารือรายละเอียดการจัดสร้างเครื่องกำเนิดนิวตรอนขนาดเล็ก (Miniature Neutron Source Reactor: MNSR) รุ่นใหม่ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นการลงนามต่อเนื่องจากฉบับเดิมที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลง ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

 

 

 

            ทั้งนี้ China Institute of Atomic Energy (CIAE) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ทั้งสองสถาบันได้มีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยผู้บริหาร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยชั้นนำเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์วิจัยด้านต่าง ๆ อาทิ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีรังสี วิศวกรรมเทคโนโลยีของเครื่องปฏิกรณ์ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ไปเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Zero Power Test of Miniature Neutron Source Research Reactors (MNSR) ณ CIAE อีกด้วย

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง