มทส. รอนโยบายรัฐชัดเจน พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์จากกัญชา

มทส. รอนโยบายรัฐชัดเจน พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์จากกัญชา

 

     มทส. เผยยังไม่มีการวิจัยและพัฒนาด้านกัญชาและสารสกัดจากกัญชา ยืนยันมีศักยภาพด้านการวิจัยสูง รอความชัดเจนจากนโยบายรัฐบาล พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย

 

               รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นการใช้ประโยชน์จากกัญชาที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้ว่า "ตามที่มีกระแสตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาและสารสกัดจากกัญชา รวมถึงการผ่อนปรนให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ไม่สามารถนำไปใช้ในทางอื่นได้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 นั้น มทส. ในฐานะสถาบันการศึกษาและเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่สังคม ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคการศึกษา กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มทางการแพทย์ ในการวิจัย การผลิตและการใช้ประโยชน์จากกัญชา ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย ทั้งด้านการปลูก การผลิต และการนำไปใช้ ดังนั้นหากนโยบายรัฐมีความชัดเจน ก็จะสามารถกำหนดทิศทางของการพัฒนาเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งขณะนี้ ทาง มทส. ยังไม่มีการวิจัยและพัฒนาด้านกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาแต่อย่างใด แต่หากภาครัฐมีความชัดเจนและปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วนั้น มทส. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูงทางการวิจัย ก็พร้อมจะให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ เช่น การให้องค์ความรู้ การวิจัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต การทำ Smart Farming การควบคุมคุณภาพการปลูกและการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน เทคโนโลยีการกลั่นที่บริสุทธิ์เพื่อการนำไปใช้งานทางการแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ปลายทางของกัญชาสามารถใช้อย่างถูกกฎหมาย เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชนเป็นสำคัญ” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด  

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

22 พฤษภาคม 2562


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง