SEDA จัดประชุมวิชาการ The First Entrepreneurship Education Symposium 2019 โดยวิทยากรจาก Sweden

เช้าวันนี้ (24 มกราคม 2562) โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) จัดประชุมวิชาการ The First Entrepreneurship Education Symposium 2019 ที่ Kantatry Hotel  โดยมีวิทยากรคือ Prof. Mats Lundqvist และ Associate Prof.Dr. Karen Williams Middleton จาก Chalmers School of Entrepreneurship, Chalmers University of Technology, Sweden ผู้มีประสบการณ์ในการปั้นหลักสูตร การเรียนการสอน Entrepreneurship Education มากว่า 20 ปี จนเป็นอันดับหนึ่งของสวีเดน วิทยากรจะบรรยายแชร์ประสบการณ์และแนะนำการจัดการศึกษาด้าน Entrepreneurship โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยด้าน Science and Technology
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง