อธิการบดี มทส. รับมอบเครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์และเกียรติบัตร จากสถาบันการบินพลเรือน

อธิการบดี มทส. รับมอบเครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์และเกียรติบัตร จากสถาบันการบินพลเรือน

       ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในโอกาสที่ได้รับมอบ เครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์และเกียรติบัตร ในฐานะบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่กิจการของสถาบันการบินพลเรือน ในพิธีประดับเครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์และมอบเกียรติบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินและมอบประกาศนียบัตร โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประดับเครื่องหมาย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

http://moodle.ucn.edu.co/articles/tech/lacak-telpon-yang-hilang-menggunakan-android-find-my-device/

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง