สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Modern Treatment of Symmetries, Differential Equations and Applications (Symmetry 2019) ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Modern Treatment of Symmetries, Differential Equations and Applications (Symmetry 2019)" ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศและในประเทศกว่า 50 คน รวมถึงนักคณิตศาสตร์ระดับโลกเข้าร่วมประชุม อาทิเช่น
 
1) Prof. Alexander Aptekarev, Director of the Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences, Moscow 
2) Prof. Sibusiso Moyo, Deputy Vice Chancellor for Research, Innovation & Engagement, Durban University of Technology, South Africa 
3) Prof. Sergey Golovin, Director of the Larentyev Institute of Hydrodynamics of the Russian Academy of Science, Novosibirsk 
 
 
     ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดการประชุมเมื่อเช้าวันนี้ (14 ม.ค. 2562)  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ให้เกียรติเป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. Eckart Schulz ประธานจัดการประชุมเป็นผู้กล่าวรายงาน
 
 
 
 
 
      อนึ่ง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดลำดับผลประเมินโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีล่าสุดให้เป็นสาขาคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งด้านการวิจัยของประเทศ นอกจากนี้ Prof. Dr. Sergey Meleshko ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลคณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2561 อีกด้วย การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ นอกเหนือจากเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง แล้วยังเป็นการสร้างความความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติอีกด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง