มทส. รับเชิญเยี่ยมชมหน่วยงานสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในประเทศสาธารณรัฐชิลี

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ และ อ.ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี ได้รับเชิญจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA นำโดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ร่วมเยี่ยมชมและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่ผลักดันด้านการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในประเทศสาธารณรัฐชิลี ได้แก่ Ministry of Economy, CORFO, Government Lab และ INCUBA UC  นอกจากนี้ยังร่วมเสวนาและอภิปราย panel discussion & round table discussion เกี่ยวกับ Education for Innovation and Entrepreneurship และ Science Park Ecosystem for Innovation ซึ่งได้รับการถ่ายทอดสดผ่านรายการวิทยุ InnovaRock และ FB Live ของประเทศสาธารณรัฐชิลี

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง