มทส. ลงนามความร่วมมือด้าน innovation and entrepreneurship กับ Pontificia Universidad Católica de Chile ประเทศชิลี

มทส. ลงนามความร่วมมือ innovation and entrepreneurship กับ Pontificia Universidad Católica de Chile ประเทศชิลี

    (8 มกราคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ และ อ.ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัย Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน innovation and enterpreneurship

     รองอธิการบดีและผู้บริหารของ UC ได้บรรยายให้ข้อมูล และใช้โอกาสนี้นำเยี่ยมชม Center of Innovation INCUBA UC ซึ่งเป็นอาคาร 7 ชั้น ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องประชุม และ co-working space ที่เน้นฟังก์ชั่นในการบ่มเพาะธุรกิจ การวิจัยนวัตกรรม ห้องปฏิบัติการในสร้างชิ้นงานต้นแบบ รวมถึงพื้นที่สำนักงานและห้องปฏิบัติการที่เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยในการใช้งานวิจัยไปสู่ภาคการผลิต

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง