นักศึกษาและบุคลากร มทส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ประเทศเมียนม่า

     ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาและบุคลากร มทส. ในการเป็นนักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน ในนามนักกีฬามหาวิทยาลัยไทย ในประเภทกีฬา เรือพาย และ วอลเลย์บอลหญิง  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 (Asean University Games 2018, Naypyidaw, Myanmar) โดยมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 7 – 18 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 

 

ชนิดกีฬาเรือพาย

บุคลากร มทส.

1. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการทีมชนิดกีฬาเรือพายทีมชาติไทย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  ราชนาวี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินชนิดกีฬาเรือพาย

นักศึกษา มทส.

1. นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์  นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 3

ผลงาน  ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง จากกรรเชียงหญิง 8  คนพายเดี่ยว และเรือกรรเชียงหญิง 4 คนพายเดี่ยว

2. นางสาวรัชนีกร เล่ห์กล  นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาปี 2

ผลงาน  ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองจากเรือกรรเชียงหญิง 8  คนพายเดี่ยว

3. นายฌานินทร์ อัมรินทร์  นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาปี 4

ผลงานได้รับ รางวัล 2 เหรียญเงินจากเรือกรรเชียงชาย 8 คนพายเดี่ยวและเรือกรรเชียง 4 คนพายเดี่ยว

ทั้งนี้  ทีมเรือพายมหาวิทยาลัยไทยได้มาทั้งหมด 10 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากรายการแข่งขันทั้งหมด 16 รายการ

 

ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง

บุคลากร มทส.

1. นายวีรวัชร์  ทองยอดดี หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการทีมชนิดกีฬาวอลเล่ย์บอลทีมหญิง ผลงานได้รับรางวัลเหรียญทอง

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง