ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มทส. รับรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น

 

          ว่าที่ ร.ต.สมชาย รักกลาง หัวหน้าสว่นกิจการนักศึกษา ได้รับเกียรติเป็นผู้บังคับกองผสม พร้อมด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารสุปรีชา เครือบคนโท งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา ได้รับรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น เข้ารับรางวัลในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีรับโล่เกียรติคุณศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ เป็นการสวนสนาม จากนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ กว่า 1,000 คน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 21 โดยประกอบกำลังเป็น 8 กองพันเดินสวนสนาม และ 8 กองร้อยวิ่งสวนสนาม

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงการปฏิบัติหมู่ทางยุทธวิธี การแสดงโขน และการแสดงบทเพลงเพื่อพ่อของนักศึกษาวิชาทหาร สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งสนาม 

สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร จะจัดขึ้นทุกปี ในวันนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารไทยในอดีต ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญและเป็นเกียรติแก่นักศึกษาวิชาทหารทุกคน

 

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง