ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรมจากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับ  ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรม จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 โดย นางสาวผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลในงาน “ส.น.ญ.แฟมิลี่ปาร์ตี้ ย้อนอดีตสู่วันวาน” OJSAT-Back to the Past ประจำปี 2561 ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
 
ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2494 ปัจจุบันจะก่อตั้งครบ 67 ปี ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประเพณีสืบทอดกันเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมวลหมู่สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นและครอบครัว ผู้มีอุปการคุณและบริษัทห้างร้านที่ให้การสนับสนุนแก่สมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา รวมถึงสมาคมพันธมิตรของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทุกสมาคม
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง