มทส. นำคณะอาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฟูโจว์ เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณเจ้าคุณธงชัย

มทส. นำคณะอาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฟูโจว์ เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณเจ้าคุณธงชัย 

16 พฤษจิกายน 2561 
 
รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะอาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฟูโจว์ เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณเจ้าคุณธงชัย หรือ พระพรหมมังคลาจารย์ เพื่อกราบเรียนเรื่องความก้าวหน้าของโครงการ SUT-FU ภายใต้การสนับสนุนของ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่พระคุณเจ้าเป็นประธาน
 
ซึ่งคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยฟูโจว์เดินทางมาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษา มทส เข้าโปรแกรมการศึกษาแบบสองปริญญา 5 หลักสูตร ภายใต้ความร่วมมือ SUT-FU
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง