มทส. ติดท็อป 4 ม.ไทยในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิก 2018โดย THE

 

เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชียโดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Times Higher Education Asia-Pacific University Rankings 2018) ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่มอันดับ 161-170 ของเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ขยับสูงขึ้นจากปี 2017 ที่อยู่ในกลุ่มอันดับ 171-180 อีกทั้งเป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีอันดับขยับสูงขึ้น ย้ำภาพความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยแห่งหนึ่งของเอเชีย-แปซิฟิก และพร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย-แปซิฟิก “THE Asia-Pacific University Rankings 2018” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเฉพาะในกลุ่มทวีปเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจาก 13 ประเทศเท่านั้น ที่ติดใน 250 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย-แปซิฟิก สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยมีเพียง 10 แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ นับเป็นความสำเร็จที่ มทส. ได้รับการจัดอันดับและก้าวกระโดดขึ้นสู่อันดับ 601-800 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก (THE World University Rankings 2018) ก่อนหน้านี้ ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา และติดอันดับที่ 168 มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย (THE Asia University Rankings 2018) ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยการจัดอันดับครั้งนี้ มทส. ได้รับการจัดอันดับ ให้อยู่ในกลุ่มอันดับ 161-170 ของเอเชีย-แปซิฟิก และเป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ในเวทีการจัดอันดับดังกล่าว และเมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มทส. เป็นอันดับ 2 ของไทยรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย-แปซิฟิก เป็นเกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด โดย มทส. ได้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 1) สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน (26.1) 2) ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย และจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจากฐานข้อมูล Scopus (12.6) 3) สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (33.6)  4) ภาพรวมความเป็นนานาชาติ (32.2) และ 5) ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรมฯ (40.6) ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง การเข้าไปมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการให้คำปรึกษาต่าง ๆ

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก ซี่งประกอบด้วย ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรวมประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น ดังนั้น ผลการจัดอันดับใกล้เคียงกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ปี 2018 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยการจัดอันดับทั้งสองครั้งใช้เกณฑ์และการให้น้ำหนักของตัวชี้วัดเดียวกัน ซึ่งพบว่า มทส. มีผลรวมของการดำเนินการตามตัวชี้วัด (indicators) ของ THE เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ Citation ที่แสดงถึงคุณภาพผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ International Outlook ที่แสดงถึงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 28 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพสูงในระดับสากล อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทยและของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ในโลกที่กำลังพัฒนา (Developing World) พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)”  อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย-แปซิฟิก

ภาพจาก https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/asia-pacific-university-rankings-2018-methodology

 

10 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย-แปซิฟิก

ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ Times Higher Education Asia-Pacific University Rankings 2018


รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-asia-pacific-region

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

29 มิถุนายน 2561

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง