มทส. ติดอันดับ 1 ในกลุ่ม ม.เฉพาะทาง sci. & tech. อันดับ 7 ม.ไทย จากการจัดอันดับโดย Webometrics จากประเทศสเปน

มทส. ติดอันดับ 1 ในกลุ่ม ม.เฉพาะทาง sci. & tech. อันดับ 7 ม.ไทย

จากการจัดอันดับโดย Webometrics จากประเทศสเปน

 

เผยผลการจัดอันดับ 2018 Ranking Web of Universities โดย Webometrics จากประเทศสเปน เพื่อจัดอันดับความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จำนวนกว่า 26,000 แห่ง ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ http://www.webometrics.info  ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นอันดับ 7 ของประเทศไทย อันดับที่ 249 ของเอเชีย และอันดับที่ 1072 ของโลก อธิการบดี มทส. ย้ำทำให้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของ มทส. อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในการพัฒนาสู่ความเป็นสากล

 

ตารางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยใน Webometrics

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า การจัดอันดับ "Webometrics Ranking of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info  ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่น ๆ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)" และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยมีตัวชี้วัดหลัก จำนวน 4 ตัวชี้วัดของการจัดอันดับ Webometrics ดังนี้

  1. PRESENCE (5%) วัดค่าคะแนนจากจำนวนเว็บเพจ ไดนามิคเพจ ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน รวมถึง Rich File เช่น PDF ที่ค้นหาเจอได้จาก Google Search Engine 2. VISIBILITY (50%) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ Webometrics ให้ค่าคะแนนมากที่สุด วัดจำนวนเครือข่ายภายนอก (external networks (subnets)) จากผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลในเว็บไซต์จำนวน 2 ค่าย ได้แก่ Ahrefs และ Majestic แล้วนำมาเปรียบเทียบกับ Backlinks ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน 3. TRANSPARENCE หรือ OPENNESS (10%) วัดจำนวนงานทางด้านวิชาการที่ถูกอ้างอิงใน Google Scholar Citations ของแต่ละมหาวิทยาลัย
    4. EXCELLENCE หรือ SCHOLAR (35%) วัดค่าคะแนนจากข้อมูลของ Scimago ที่เป็นองค์กรรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการจากหลาย ๆ แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Scopus โดยคำนวณจาก 10% ของผลงานวิชาการที่ถูกอ้างอิงสูงที่สุด นับย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2011 - 2015

 

อธิการบดี มทส. กล่าวด้วยว่า สำหรับผลการจัดอันดับของ มทส. ในครั้งนี้ อยู่ในอันดับ 7 ของประเทศไทย เท่ากับเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อันดับที่ 249 ของเอเชีย ซึ่งสูงขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา 13 อันดับ และเป็นอันดับที่ 1072 ของโลก แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว พบว่า มทส. ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของประเทศ แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งปีนี้ลงมาเป็นอันดับที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอันดับที่ 3 และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นอันดับที่ 4  ของประเทศ และเมื่อดูภาพรวมย้อนหลัง 5 ปี มทส. จะอยู่ในท็อป 10 ของประเทศเสมอ

“ผมคิดว่า การจัดอันดับโดยหน่วยงานองค์ กรต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้เราทราบสถานภาพตัวเรา ได้เห็นถึงพัฒนาการ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล และยังแสดงถึงความก้าวหน้าของ มทส. อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่สามารถผลักดันจนมีศักยภาพอยู่ในอันดับใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศได้ นอกจากเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกแล้ว ยังเป็นกลไกทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาด้วย  ที่ผ่านมาพบว่ามีช่องว่างมากระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศพัฒนาแล้ว และระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศกำลังพัฒนา  ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมีการแสดงข้อมูลและความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในโลก  อย่างไรก็ตาม ถึงการจัดอันดับดังกล่าวแม้ไม่ใช่การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการผลิต Web Publication และศักยภาพผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้มหาวิทยาลัยทราบขีดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) ได้เป็นอย่างดี” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2561

ที่มา: http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง