ผลงานของนักวิจัย มทส. จัดแสดงระดับนานาชาติและได้รับเลือกจาก สกว. ร่วมอบรมสหราชอาณาจักร

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อ. พ.ท. นพ.บุระ สินธุภากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัล special Award For The Invention Thailand ในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน จากผลงาน Development and Clinical Outcome Evaluation Support Machine และ 1 ใน 7 ของผลงานวิจัยจากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจาก สกว.ให้เข้าร่วมอบรม Leaders in innovation fellowship(LIF) programme ร่วมกับ The royal academy of engineering ประเทศสหราชอาณาจักร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง