มทส. ลงนามความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ร่วมลงนามข้อตกลงในโครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  กับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Conference C บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ตำบลหัวฬ่อ  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมลงนามในข้อตกลงฯ กับ Mr. Norikazu Ishikawa ประธานบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม

ทั้งนี้ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำการผลิตเครื่องปรับอากาศ สำหรับที่อยู่อาศัยและเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ชั้นนำระดับโลก ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ด้วยพนักงานมากกว่า 6,000 คน 

(ข้อมูลและภาพเพิ่มเติม จากเว็บไซต์ https://careers.mitsubishielectric.co.th/company/mitsubishi-electric-consumer-products-thailand-co-ltd)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง