มทส. จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการผลิตและจำหน่าย คอนกรีตมวลเบา

 

มทส. เดินหน้านำผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างรายได้รูปแบบใหม่ New Income Generation จากทรัพย์สินทางปัญญา

 

               วันนี้ (26 กันยายน 2560) เวลา 13.00 น. ณ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี “ชุดเครื่องมือ ในขบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า” และ “สัญญาแต่งตั้งตัวแทนผลิตและจำหน่ายเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอน และเครื่องกำเนิดฟองชนิดปั๊มแรงดันสำหรับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าและสูตรน้ำยาสารเพิ่มฟอง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ นายอภัย ชาภิรมย์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม

 

               รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า "พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม การนำทรัพย์สินทางปัญญาทางด้าน “ชุดเครื่องมือ ในขบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า” ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการยกระดับงานวิจัยจากห้องเรียน สู่บุคคลภายนอกอย่างจริงจัง"

 

                 ทางด้าน นายอภัย ชาภิรมย์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า "บริษัทได้เล็งเห็นถึงคุณค่า องค์ความรู้ ดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการวิจัยมากว่า 10 ปี นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การตลาด อย่างเป็นรูปธรรม และบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป"

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง