สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาโปรดประทานวโรกาสให้ อธิการบดี มทส. และคณะ เข้าเฝ้าถวายสักการะ และทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปบรรจุในพระเกศโมลี “พระพุทธสิริธัมมคุณากร” รพ.มทส.

       เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาโปรดประทานวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ  แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะ  เข้าเฝ้าถวายสักการะและทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปบรรจุในพระเกศโมลี “พระพุทธสิริธัมมคุณากร” ณ ลานธรรมาภิรมย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้งทรงประทานพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ณ พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 ธันวาคม 2565ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณ พระราชสารสุธี เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร, เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ), ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง ได้เมตตากล่าวธรรมปฏิสันถารกับคณะเป็นพิเศษจึงนับเป็นสิริมงคลพรปีใหม่ 2566 แก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานไว้ ณ อาคารบริหาร สำนักงานอธิการบดี โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะได้จัดพิธีสมโภช และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับสืบไป

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง