มทส. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช ที่ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ BCNSP National and International Conference 2018 ภายใต้หัวข้อการประชุม "Global health: Trends and Innovation in Healthcare (BCNSP-InHC-18) ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง