ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

 

ตราประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลางเส้นโค้งงอน หงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น และมีภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักรรองรับฐานของภาพท้าวสุรนารี

ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลาง สื่อความหมายถึง ปรัชญาและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เน้นความเคารพและศรัทธาต่อท้าวสุรนารีในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ

เส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น เกยและเชื่อมต่อกัน เสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึง ความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกัน และความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักร สื่อความหมายถึง การเกษตรและอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ (zip)

 ตราสัญลักษณ์ 25 ปี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี 

ดอกปีบทองผสานกับเส้นสีแสดและสีทอง
สื่อถึง ความเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลข 2 และเลข 5 เกี่ยวพันเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว
สื่อถึง วาระแห่งการเฉลิมฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

 

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ 25 ปี

[IMG] 25th-SUT_Eng.gif   81K
[IMG] 25th-SUT_Grayscale_Eng.gif   34K
[IMG] 25th-SUT_Grayscale_Th.gif   35K
[IMG] 25th-SUT_Revised-byM_.jpg   49K
[IMG] 25th-SUT_Th.gif   85K
[   ] 25th SUT_Eng.eps   787K
[   ] 25th SUT_Grayscale_Eng.eps   779K
[   ] 25th SUT_Grayscale_Th.eps   816K
[   ] 25th SUT_Original_Eng.ai   1.3M
[   ] 25th SUT_Original_Th.ai   1.3M
[   ] 25th SUT_Revised byM_.ai   1.3M
[   ] 25th SUT_TH.eps   824K

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง